Kwaliteitswaarborg


Verbond Van Energetisch Therapeuten
De ruim driehonderd bij het Verbond aangesloten therapeuten zijn op Hbo-niveau opgeleid. Zij functioneren zelfstandig binnen de gezondheidszorg en staan onder toezicht en controle van het Verbond.

Zij zijn verplicht zich regelmatig te laten bijscholen en zijn ingeschreven bij de RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg). Hiermee conformeren zij zich aan het onafhankelijke Klacht- en Tuchtreglement voor de complementaire gezondheidszorg van de TCZ.

De organisaties waaruit het Verbond medio 2011 is ontstaan hebben enige decennia historie op het gebied van energetische therapie.

Helder en duidelijk
De therapeut werkt in zijn praktijk volgens de regelgeving van de EU met betrekking tot OHP. 
Daarnaast is een Klachtenregeling van toepassing en is de therapeut onderhevig aan het Tuchtrecht TCZ. 
Tevens beschikt de therapeut over een geldige, recent afgegeven VoG (Verklaring omtrent Gedrag).
  

Herkenbaar 
Het muurschildje en de licentie van de therapeut van het Verbond zijn goed zichtbaar aanwezig.
De werkwijze van de therapeut is vastgelegd in een Beroepsprofiel. Dit is in te zien op de website van het Verbond.

                       VVET 180x245