De Behandeling


De meest voorkomende manier van behandelen is het opleggen van de handen en het maken van strijkende bewegingen langs het lichaam, terwijl de cliënt (die zich niet hoeft uit te kleden) op een behandeltafel ligt of op een stoel zit.

Behandeling op afstand is ook mogelijk. De cliënt kan de werking van de energie vaak voelen als warmte, koude, trillingen, moeheid, zwaarte, ontspanning of een loom gevoel. Maar het kan ook zijn dat hij of zij niets voelt. Dit heeft geen effect op de behandeling.

Na de eerste behandeling kan de klacht iets verergeren. Gebeurt dit, dan is het zeer tijdelijk en geen reden voor ongerustheid. Ook kan de behandeling nog dagenlang doorwerken terwijl men het dagelijks leven al lang weer heeft opgepakt.

De duur van een behandeling varieert van vijftien tot dertig minuten. Het aantal behandelingen verschilt; over het algemeen zijn er bij langdurige of chronische klachten meer behandelingen nodig. In dat geval overlegt de therapeut na een aantal behandelingen met de cliënt of voortzetting van de behandeling zinvol en wenselijk is.