DoelmatigUit experimenteel onderzoek is gebleken dat een therapeutische behandeling ook bij jonge kinderen, dieren en planten objectief aantoonbare effecten heeft; suggestie en placebo-effect verklaren de werkzaamheid van deze therapie blijkbaar niet.

Verder wijst wetenschappelijk onderzoek uit dat zes van de zeven cliënten vinden dat zij baat hebben gehad bij deze therapie. Veel cliënten ervaren na behandeling een duidelijke verbetering van kwaliteit van leven.

De therapie kan, in overleg met de behandelend arts, ook ondersteuning bieden bij de afbouw van medicatie voor bijvoorbeeld pijnbestrijding of antidepressiva. Deze vorm van therapie is sinds 1993 gelegaliseerd en door veel zorgverzekeraars in het vergoedingenpakket opgenomen.

De therapeut kan storingen in het energiesysteem meestal waarnemen en duiden met behulp van intuïtieve of buitenzintuiglijke vermogens als helder weten, helder zien, helder horen, helder voelen, helder proeven en helder ruiken. De therapeut gaat professioneel, discreet en terughoudend met deze informatie om.