Welkom

Tijdens mijn opleiding diëtetiek, werd me de relatie tussen voeding en gezondheid voor het eerst goed duidelijk. Dit bewustwordingsproces bleek, achteraf gezien, de eerste stap op weg naar mijn bestemming.

Na mijn opleiding heb ik enkele jaren in een ziekenhuis als diëtist en voedingskundige gewerkt. Omdat in mijn takenpakket ook het lesgeven aan verpleegkundigen in opleiding zat, heb ik kunnen ervaren dat kennis en wijsheid niet alleen uit boeken wordt opgedaan. Wat je in en door een opleiding leert, heeft namelijk vooral te maken met wie je bent en wat je doet. Het onderwijzen, of anders gezegd: het wegwijs maken, beviel mij uiteindelijk zo goed dat ik besloot om me daarop te richten.

Aan de Hoge Hotelschool in Maastricht ging ik aanvankelijk als praktijkbegeleider en praktijkdocent aan de slag. Hier ontdekte ik dat toeval niet bestaat; ons leven wordt bepaald door de keuzes die we maken. Ik nam op dat moment het besluit om het diploma tot eerstegraads docent te halen en me voornamelijk bezig te houden met theorie-onderwijs. Het docentschap vervulde ik vervolgens een aantal jaren vol overgave, totdat de omstandigheden zich wijzigden en ik nieuwe doelen in mijn leven wilde stellen. Dit leidde tot een studie aan de Opleiding voor Natuurgeneeskunde in Eindhoven.

Deze studie gaf mij het inzicht dat ziekte, pijn, ongemakken en leed weliswaar voor veel verdriet kunnen zorgen, maar ook, hoe vreemd het misschien ook lijkt, een doel dienen: we worden ziek om beter te worden. Dat betekent dus niet dat we “de oude” moeten worden, dat leidde immers tot ziekte en ongemakken. Om te genezen en daadwerkelijk beter te worden, moeten we juist veranderen, een ander worden. Hiervoor is geen ‘zweverige aanpak’ nodig, integendeel, door duidelijk en concreet te communiceren wordt het snelst duidelijk hoe u uw leven opnieuw en beter op de rails krijgt.

Hoewel het aanleren van nieuwe vaardigheden en patronen niet zo moeilijk is, valt het loslaten van alles wat we gewend zijn ook niet mee. Het komt er op neer dat we onze oude wegen, paadjes en stoepjes moeten verlaten om, eventueel met behulp van een routeplanner, op weg te gaan naar nieuwe plekken.

Welnu, ik wil graag uw routeplanner zijn. Samen met u wil ik eerst de oude routes bestuderen om u daarna te helpen met het uitstippelen van een nieuwe. Het is mijn bestemming geworden om mijn cliënten te begeleiden op de zoektocht naar hun eigen, nieuwe weg die tot tevredenheid en voldoening zal leiden.